28 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนขยะเป็นบุญ!! รีไซเคิลหลอดกาแฟใช้แล้วทำหมอนแจกผู้ป่วย

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/733697.html

ที่ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เดินทางไปรับมอบหลอดกาแฟใช้แล้วจากประธานครัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟ ตามโครงเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญโดยนำหลอดกาแฟที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและยังช่วยลดปัญหาขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จากนั้นก็ได้มีการสาธิตวิธีการนำหลอดกาแฟไปผลิตเป็นหมอน เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีร้านกาแฟและร้านอาหารจำนวนมาก เรียกว่ามีแทบทุกถนนทุกซอย เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเกิดแนวคิดนำหลอดกาแฟที่ถูกใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะในพื้นที่ ต่อมาได้ก็ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกลุ่มครัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟ เพื่อขอให้รวบรวมหลอดกาแฟที่ใช้แล้วให้กับทางเทศบาลเป็นชุดแรก เพื่อนำมาทดสอบใช้เป็นวัสดุแทนนุ่น หรือ เมล็ดโฟม ในหมอน สำหรับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะแค่นำหลอดกาแฟที่ได้รับมานั้นมาทำความสะอาด ก่อนนำไปตากแดดให้แห้ง และ นำมาตัดเป็นท่อนๆ ในขนาดพอดี นำลงไปใส่ไว้ในผ้าที่เย็บเป็นหมอน ซึ่งจะใส่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับหมอนทั่วไป เพราะหมอนนี้ เบื้องต้นจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีจำนวนมากกว่า 100 คน และ คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต ผลจากการทดสอบพบว่าหลอดกาแฟที่รีไซเคิลเป็นหมอน มีประสิทธิภาพดี ตัววัสดุรองรับการกดทับได้ มีความแข็งแรงพอ ที่สำคัญช่องอากาศที่อยู่ในหลอด ยังสามารถลดความอับชื้น ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือ ไรฝุ่นได้ ที่สำคัญยังตอบโจทย์เรื่องของการลดขยะในพื้นที่ และ ยังลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ป่วย อีกทั้งหมอนที่ผลิตจากหลอดพลาสติกยังทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เกิดเชื้อราและไรฝุ่นจึงตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย โครงการนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ล่าสุดได้ขอความร่วมมือไปยังร้านจำหน่ายกาแฟกว่า 50 ร้าน ที่อยู่ภายใต้ครัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟ รวมทั้งประสานไปยังตลาดสดในเขตเทศบาลทุกแห่ง เชื่อว่าในอนาคตจะผลิตหมอนเพื่อสุขภาพนี้ได้มากขึ้น และ จะมีการต่อยอดทำเบาะรองนั่งและที่นอนสำหรับผู้ป่วย ช่วยลดอาการของแผลกดทับ นอกจากนี้ยังเปิดจุดรับหลอดดูดที่หน่วยงานสุขาภิบาลทั้งหมด 6 จุด สำนักงานแขวงศรีวิชัย, สำนักงานแขวงนครพิงค์, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข), ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่-ลำพูน, สำนักงานแขวงกาวิละ และสำนักงานแขวงเม็งราย ส่วนประชาชนทั่วไปยังร่วมร่วมมอบหลอดดูดให้กับร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีสติกเกอร์ติดอยู่ พร้อมข้อความว่า “หลอดดูดมีค่า อย่าทิ้ง! เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ สร้างคุณค่าให้กับโลก” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 259136-7